شبکه های اجتماعی ما

خدمات معماری و محوطه سازی

نمونه طراحی های گروه سُلدا دیزاین

همراه شما هستیم

مشاوره تخصصی

متخصصان ما همواره با مشاوره تخصصی در ابتدای پروژه در تلاش هستند در رسیدن به بهترین طرح ها

بازسازی

اجراء و طراحی بازسازی نوسازی

طراحی داخلی

در خلق فضای داخلی شما همراهتان هستیم

تیزر روند طراحی و اجراء پروژهای معماری داخلی سلدا